péče o stromy

péče o stromy

Strom je citlivý, komplikovaný organismus a není snadné mu porozumět. Jeho ekologická hodnota se mnohdy nedá vyčíslit penězi. Každý zásah do jeho přirozené architektury je třeba dobře zvážit, následky špatně provedeného ošetření mohou být nevratné.

Ošetřovaní a rizikové kácení stromů provádíme pomocí stromolezeckých technik, které jsou ke stromům velmi šetrné. Používáme špičkové profesionální vybavení, které doplňujeme na každoročních stážích v zahraničí. Vždy klademe důraz na vysokou kvalitu a bezpečnost práce.

Provádíme:

  • výsadbu stromů včetně kotvení
  • výchovný řez u mladých stromů
  • zdravotní, bezpečnostní, redukční řez u vzrostlých stromů
  • ochrana stromů při stavební činnosti
  • statické zajištění (vázání) korun stromů proti rozlomení
  • revize stromů a zpracování znaleckých posudků
  • postupné kácení pomocí lanových technik a spouštěcího zařízení
  • kácení pomocí manipulačních plošin nebo jeřábů
  • odstranění pařezů pomocí pařezove frézy